Wil en daadkracht om duurzaam en maatschappelijk te ondernemen.

De fabriek draait met elektrische machines op groene stroom via zonnepanelen.

Reduce, re-use, re-cycle, re-new en… redesign.

In onze dienstverlenging staat het maken van een positieve impact centraal.

De stip aan de horizon (het doel) is belangrijk. De weg er naartoe belangrijker.

Wij willen binnen vijf tot tien jaar alle deksels van een duurzame grondstof maken welke 100% recyclebaar zijn.